smashedpolska.pl

Przedstawiamy „Smashed” bezpłatny, międzynarodowy program profilaktyczno-edukacyjny dla młodzieży. Śledząc historię Bartka, Julki
i Adama uczniowie zobaczą, jak fatalne skutki dla nieletnich ma picie alkoholu, jaki ma on wpływ na zdrowie, dobrostan i ich życie osobiste.Ta strona jest dedykowana nauczycielom, którzy chcą dowiedzieć się więcej o  programie „Smashed”.

Korzystając z programu “Smashed” nauczyciel  przeprowadza uczniów przez angażującą opowieść, która jest przyczynkiem do dyskusji o tym, jakie ryzyka wiążą się ze spożywaniem alkoho- lu i jak odmawiać zaproszenia do konsumpcji. Program umożliwia wprowadzenie tego tematu w formie, która jest ciekawa, interaktywna
i angażująca dla młodych ludzi

budowa programu

Program ma formę szkolenia online (internetowego) i ma formę kilku elementów:

  • historii fabularnej podzielonej na części
  • opowieści o życiu bohaterów z perspektywy każdego z nich
  • interaktywnej formuły pozwala- jącej na kontakt uczniów
   z bohaterami poprzez komunikator telefoniczny
 •  
  • ankiet na początku, w trakcie i na końcu programu

Każda z części jest zachętą do interakcji z uczniami – dyskusji na temat wyborów bohaterów, ich postawy, możliwości odpowiedzi na sytuację, w której się znaleźli, ich decyzji moralnych i etycznych.

JAK ZREALIZOWAĆ  PROGRAM?

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją, jak krok po kroku zrealizować program.

EFEKTY PROGRAMU

Lekcje omawiające program “Smashed” wpłyną na:

Świadomość młodzieży dotyczącą ryzyka i niebezpieczeństw związanych ze spożywaniem alkoholu.

Umiejętność komunikowania odmowy picia alkoholu w obliczu presji rówieśniczej, unikania sytuacji, w których młodzi ludzie mogą ucierpieć z uwagi na spożywanie alkoholu przez innych.

Świadomość miejsc, gdzie można uzyskać wsparcie w przypadku bycia narażonym na kontakt z alkoholem.

Rozwinięcie strategii odmowy spożywania alkoholu, szczególnie w wyniku presji rówieśniczej.

PROGRAM SMASHED W PIGUŁCE

Program umieszczony jest w
aplikacji na stronie:
online.smashedproject.org/poland/

Do jego realizacji potrzebny
jest komputer z dostępem do internetu.

2 godziny lekcyjne
tyle trwa Program

MATERIAŁY DO POBRANIA