smashedpolska.pl

"SMASHED" - INFORMACJE O PROGRAMIE

„Smashed” to bezpłatny, międzynarodowy program prewencji spożywania alkoholu przez
młodzież. Interaktywna aplikacja cyfrowa „Smashed” i zsynchronizowany z nią materiał video wpływa na modelowanie postawy antyalkoholowej wśród dzieci i młodzieży. 
Program ten dotarł już do 1,5 mln młodych ludzi, a wersja online jest obecnie dostępna w 30 krajach na całym świecie. „Smashed” został opracowany przez Collingwood Learning w Wielkiej Brytanii i jest specjalnie dostosowany do każdego kraju, w którym jest realizowany.

Adaptacja scenariusza odbywa się z udziałem ekspertów, scenarzystów i reżyserów z danego kraju. Scenariusz polskiej edycji „Smashed” opracował profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Jacek Wasilewski – wybitny komunikolog, autor licznych scenariuszy i książek, ekspert od
storytellingu i mediów. Polską wersję video przygotował zespół pod kierownictwem uznanego producenta filmowego Marka Władyki z udziałem aktorów młodego pokolenia.

Inicjatorem polskiej edycji programu „Smashed” i kampanii społecznej na rzecz budowania odpowiedzialnych postaw jest międzynarodowy koncern Diageo, którego globalna strategia „Społeczeństwo 2030” (Society 2030 Spirit of Progress) zakłada ambitny cel przeszkolenia programem Smashed 10 milionów młodych ludzi do 2030 roku. Koordynatorem Programu jest UN Global Compact Network Poland wspierany realizacyjnie przez agencję Brand Republic. Kampania prowadzona jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Chris Simes, twórca „Smashed”

Chris kształcił się na Uniwersytecie w Leeds w latach 1995 -1997 w dziedzinie sztuk dramatycznych,
specjalizując się w teatrze interwencjonistycznym. Od tego czasu jego kariera poświęcona jest
wykorzystywaniu teatru i filmu jako narzędzia do nauki zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. W 1999
roku Chris założył BT Education Programme- oparty na teatrze program umiejętności
komunikacyjnych, który odwiedził 5000 szkół kształcących młodych ludzi w zakresie umiejętności
mówienia i słuchania. Projekt dotarł do 3 mln młodych ludzi w wieku od 10 do 14 lat w całej Wielkiej
Brytanii.

CZYM JEST SMASHED ONLINE?

„Smashed” to interaktywny kurs e-learningowy opracowany we współpracy z We Are Tilt, kreatywną
agencją filmową i edukacyjną online. „Smashed” wykorzystuje narzędzia filmowe, interaktywne
„konfesjonały”, quizy i inne narzędzia komunikacji aby zrealizować cele edukacyjne w przestrzeni
cyfrowej. Jest to nowoczesna forma przekazu edukacyjnego rekomendowana zarówno dla
nauczycieli do prowadzenia zaangażowanej dyskusji z młodzieżą podczas lekcji wychowawczych, jak
również dla młodych ludzi do indywidualnego skorzystania z programu na dowolnym urządzeniu
elektronicznym.

„Smashed” – zasięg międzynarodowy

„Smashed „jest obecnie dostępny w 30 krajach. We wszystkich krajach wdrożenie programu jest
wspierane lub zatwierdzane przez ministerstwa edukacji, ministerstwa zdrowia lub regionalne władze oświatowe.

Badania dotyczące ewaluacji programu

Oprócz pomiaru liczby uczniów biorących udział w „Smashed”, opracowane zostały wskaźniki, które
mają na celu zmierzenie bezpośredniego wpływu programu na wiedzę, świadomość, postawy i
wartości uczestniczących w nim uczniów – w kontekście picia alkoholu przez nieletnich. Badany jest
poziom wzrostu wiedzy i świadomości uczniów na temat zagrożeń związanych z piciem alkoholu
przez nieletnich i zmiana w wartościach i postawach uczniów wobec picia alkoholu przez nieletnich.
Celem „Smashed” jest dążenie do osiągnięcia:

 • zwiększonej wiedzy i zrozumienia ryzyka oraz niebezpieczeństw związanych z piciem
  alkoholu przez nieletnich;
 • zwiększonych umiejętności osobistych, społecznych i komunikacyjnych koniecznych do
  ochrony przed przemocą, dokonywania odpowiedzialnych wyborów, opierania się wpływom
  społecznym i zwalczania presji rówieśników;
 • zwiększonej świadomości lokalnych form wsparcia dostępnych dla młodych ludzi, którzy
  mierzą się z problemem alkoholowym;
 • zmniejszenia liczby młodych ludzi, którzy mogą sięgnąć po alkohol.

Wpływ na naukę:

WPŁYW NA UCZNIA:

 • 26% wzrost liczby uczniów identyfikujących konsekwencje związane ze zdrowiem
  psychicznym;
 •  25% wzrost świadomości na temat tego, gdzie uzyskać pomoc w kwestiach alkoholowych;
 • 77% uczniów stwierdziło, że czują się przygotowani do dokonywania właściwych wyborów
  dotyczących alkoholu;
 • 93% stwierdziło, że jest to dobry sposób na poznanie zagrożeń związanych ze spożywaniem
  alkoholu przez nieletnich
 • 95% uczniów ankietowanych po roku twierdzi, że „Smashed” spowodował zmianę ich postawy w zakresie spożywania alkoholu

WPŁYW NA NAUCZYCIELA:

 • 93% twierdzi, że uczniowie wiedzą teraz więcej o negatywnych konsekwencjach spożywaniu
  alkoholu przez nieletnich niż przez zapoznaniem się z programem;
 •  95% stwierdziło, że interaktywny model jest skuteczny edukacyjnie;
 • 96% stwierdziło, że „Smashed „porusza kwestie istotne dla uczniów;
 • 98% uważa, że takie programy są ważne;
 • 95% chce przeprowadzić program w przyszłym roku
 • 87% czuje się pewniej rozmawiając z młodymi ludźmi o alkoholu po przeprowadzeniu lekcji
  nt. „Smashed”

 

{źródło: „Smashed” wyniki z ankiety 2021}