smashedpolska.pl

"SMASHED" - INFORMACJE O PROGRAMIE

„Smashed” to bezpłatny, międzynarodowy program prewencji spożywania alkoholu przez
młodzież. Interaktywna aplikacja cyfrowa „Smashed” i zsynchronizowany z nią materiał video wpływa na modelowanie postawy antyalkoholowej wśród dzieci i młodzieży. 
Program ten dotarł już do 1,5 mln młodych ludzi, a wersja online jest obecnie dostępna w 32 krajach na całym świecie. „Smashed” został opracowany przez Collingwood Learning w Wielkiej Brytanii i jest specjalnie dostosowany do każdego kraju, w którym jest realizowany.

Adaptacja scenariusza odbywa się z udziałem ekspertów, scenarzystów i reżyserów z danego kraju. Scenariusz polskiej edycji „Smashed” opracował profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Jacek Wasilewski – wybitny komunikolog, autor licznych scenariuszy i książek, ekspert od
storytellingu i mediów. Polską wersję video przygotował zespół pod kierownictwem uznanego producenta filmowego Marka Władyki z udziałem aktorów młodego pokolenia.

Koordynatorem polskiej edycji programu „Smashed” – kampanii społecznej na rzecz budowania odpowiedzialnych postaw jest agencja Brand Republic. Kampania prowadzona jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Chris Simes, twórca „Smashed”

Chris kształcił się na Uniwersytecie w Leeds w latach 1995 -1997 w dziedzinie sztuk dramatycznych,
specjalizując się w teatrze interwencjonistycznym. Od tego czasu jego kariera poświęcona jest
wykorzystywaniu teatru i filmu jako narzędzia do nauki zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. W 1999
roku Chris założył BT Education Programme- oparty na teatrze program umiejętności
komunikacyjnych, który odwiedził 5000 szkół kształcących młodych ludzi w zakresie umiejętności
mówienia i słuchania. Projekt dotarł do 3 mln młodych ludzi w wieku od 10 do 14 lat w całej Wielkiej
Brytanii.

CZYM JEST SMASHED ONLINE?

„Smashed” to interaktywny kurs e-learningowy opracowany we współpracy z We Are Tilt, kreatywną
agencją filmową i edukacyjną online. „Smashed” wykorzystuje narzędzia filmowe, interaktywne
„konfesjonały”, quizy i inne narzędzia komunikacji aby zrealizować cele edukacyjne w przestrzeni
cyfrowej. Jest to nowoczesna forma przekazu edukacyjnego rekomendowana zarówno dla
nauczycieli do prowadzenia zaangażowanej dyskusji z młodzieżą podczas lekcji wychowawczych, jak
również dla młodych ludzi do indywidualnego skorzystania z programu na dowolnym urządzeniu
elektronicznym.

„Smashed” – zasięg międzynarodowy

„Smashed „jest obecnie dostępny w 30 krajach. We wszystkich krajach wdrożenie programu jest
wspierane lub zatwierdzane przez ministerstwa edukacji, ministerstwa zdrowia lub regionalne władze oświatowe.

Badania dotyczące ewaluacji programu

Oprócz pomiaru liczby uczniów biorących udział w „Smashed”, opracowane zostały wskaźniki, które
mają na celu zmierzenie bezpośredniego wpływu programu na wiedzę, świadomość, postawy i
wartości uczestniczących w nim uczniów – w kontekście picia alkoholu przez nieletnich. Badany jest
poziom wzrostu wiedzy i świadomości uczniów na temat zagrożeń związanych z piciem alkoholu
przez nieletnich i zmiana w wartościach i postawach uczniów wobec picia alkoholu przez nieletnich.
Celem „Smashed” jest dążenie do osiągnięcia:

 • zwiększonej wiedzy i zrozumienia ryzyka oraz niebezpieczeństw związanych z piciem
  alkoholu przez nieletnich;
 • zwiększonych umiejętności osobistych, społecznych i komunikacyjnych koniecznych do
  ochrony przed przemocą, dokonywania odpowiedzialnych wyborów, opierania się wpływom
  społecznym i zwalczania presji rówieśników;
 • zwiększonej świadomości lokalnych form wsparcia dostępnych dla młodych ludzi, którzy
  mierzą się z problemem alkoholowym;
 • zmniejszenia liczby młodych ludzi, którzy mogą sięgnąć po alkohol.

Wpływ na naukę:

WPŁYW NA UCZNIA:

 • 26% wzrost liczby uczniów identyfikujących konsekwencje związane ze zdrowiem
  psychicznym;
 •  25% wzrost świadomości na temat tego, gdzie uzyskać pomoc w kwestiach alkoholowych;
 • 77% uczniów stwierdziło, że czują się przygotowani do dokonywania właściwych wyborów
  dotyczących alkoholu;
 • 93% stwierdziło, że jest to dobry sposób na poznanie zagrożeń związanych ze spożywaniem
  alkoholu przez nieletnich
 • 95% uczniów ankietowanych po roku twierdzi, że „Smashed” spowodował zmianę ich postawy w zakresie spożywania alkoholu

WPŁYW NA NAUCZYCIELA:

 • 93% twierdzi, że uczniowie wiedzą teraz więcej o negatywnych konsekwencjach spożywaniu
  alkoholu przez nieletnich niż przez zapoznaniem się z programem;
 •  95% stwierdziło, że interaktywny model jest skuteczny edukacyjnie;
 • 96% stwierdziło, że „Smashed „porusza kwestie istotne dla uczniów;
 • 98% uważa, że takie programy są ważne;
 • 95% chce przeprowadzić program w przyszłym roku
 • 87% czuje się pewniej rozmawiając z młodymi ludźmi o alkoholu po przeprowadzeniu lekcji
  nt. „Smashed”

 

{źródło: „Smashed” wyniki z ankiety 2021}